Predsodna izterjava terjatev z zapadlostjo nad 60 dni

Advancing Trade d.o.o. izvaja storitev predsodne izterjave potem, ko naročnik zaključi notranji proces izterjave in preden se sproži proces sodne izterjave. Ponavadi se omenjene terjatve predajo v upravljanje 60 do 90 dan po zapadlosti.

Predsodna izterjava se izvaja na podlagi podeljenega mandata s strani naročnika. Mandat je časovno obdobje predvideno za izvajanje storitve in ponavadi traja 90 dni od prevzema terjatev v upravljanje. V primeru, da se z dolžnikom dogovori obročno odplačilo dolga (usklajeno s naročnikom), se mandat za posamično terjatev podaljša za obdobje trajanja poplačila, vendar ne več kot 180 dni.

Glavne značilnosti predsodne izterjave:

  • Brez fiksnih in začetnih stroškov

  • Plačilo v obliki provizije na uspešno izterjane zneske

  • V povprečju 60 % uspešnost

  • Izterjava fizičnih in pravnih oseb

  • Izterjava domačih in mednarodnih terjatev

  • Dolžniki plačujejo neposredno na naročnikov TRR

  • Možnost terenske izterjave preko licenciranih detektivov

Predsodna izterjava se izvaja tako na področju fizičnih oseb kot tudi pravnih oseb. Izterjavo prilagodimo glede na potrebe naročnika. 

Predsodna izterjava