Sodna izterjava

Sodna izterjava nastopi po končani izvensodni izterjavi, v delu, ki še ni bil uspešno unovčen. Sodna izterjava ponavadi predstavlja elektronsko vlaganje predlogov za izvršbe na eno izvršilno sredstvo - TRR.

Sodna izterjava med drugim vključuje:

 • Elektronsko vlaganje predlogov za izvršbe na eno izvršilno sredstvo – TRR

 • Celotno vodenje postopka na sodišču (vključno s priglašanjem stečajev, zastopanjem na pravdah ter drugih sodnih postopkih)

 • Opravljanje vseh potrebnih poizvedb (MNZ, ZZZS)

 • Celotna komunikacija ter skrb za dogovor o načinu dela s sodnimi izvršitelji (vodenje evidenc razpisanih in opravljenih dejanj ter stroškov), pregled stroškovnikov, potrjevanje računov)

 • Celotna komunikacija s strankami v postopku (dolžniki, bankami, delodajalci, zakonitimi zastopniki) in sicer po telefonu, mailu in pisno

 • Zagotavljanje pravočasnih odgovorov na vsa vprašanja v zvezi z izvršbo

 • Prepoznava in razknjiženje plačil, vodenje stanja dolga in po dogovoru z naročnikom akcije (ponudbe za delni odpis dolga)

Poročanje naročniku (mesečno/dnevno):

 • Razknjiženje plačil in ustrezen status po razknjiženju plačila ter vračila preplačil strankam (dnevno)

 • Poročanje o delu in stroških izvršitelja

 • Poročanje o založenih predujmih (zakoniti zastopnik, vročanje), nastalem strošku ter pričakovanem vračilu s strani sodišč

 • Statistika uspešnosti izterjave glede na leto vlaganja in status zadev

 • Poročanje o mesečnem obračunu provizije    

 • Vodenje arhiva in skrb za vračanje zaključenih zadev naročniku

Sodna izterjava