Dodana vrednost Advancing Trade

 • Predsodna izterjava brez fiksnih in začetnih stroškov

 • Provizija vezana na uspeh izterjave

 • V povprečju 60 % uspešnost predsodne izterjave

 • Tradicija in izkušnje - več kot 10 let delovanja v Sloveniji in več kot 20 let prisotnosti v Evropi

 • Neposredna prisotnost v 10 evropskih državah in mednarodno usklajevanje dejavnosti izterjave po vsem svetu

 • Posvetovalni pristop namenjen analizi in načrtovanju procesov ob upoštevanju naročnikovih internih procesov

 • Prilagoditev storitev specifikam poslovanja stranke

Obvladovanje tveganj

Storitev je namenjena preoblikovanju podatkov v informacije za prepoznavanje nevarnosti ter opredelitev strategij za upravljanje s tveganji.

 • Zagotavljamo široko paleto storitev, od iskanja dolžnikov do podrobnih analiz podjetja

 • Svetovanje pri razumevanju podatkov o plačilnih navadah vaših strank

 • Naše bonitetne ocene so ažurne, ter zagotavljajo celovito sliko o najbolj verjetnih dejavnikih tveganja pri izvrševanju poslovnih transakciji ali pred ocenjevanjem smiselnosti sprožitve sodnega postopka v primeru neplačila terjatev

 • Poleg javno dostopnih podatkov, za oceno tveganj integriramo neuradne, tako imenovane mehke informacije o vaših strankah za izdelavo celovite slike

 • Nudimo podporo in pomoč v vsaki fazi terjatve – od bonitetnih poročil, skozi izvensodno izterjavo do izvajanja sodnih postopkov

Izvensodna izterjava terjatev

Zahvaljujoč dolgoletnim in mednarodnim izkušnjam, zagotavljamo uspešno vodenje izvensodne izterjave terjatev.

 • Advancing Trade d.o.o. zagotavlja celovit proces izterjave terjatev v Sloveniji in  v tujini

 • V izvensodno izterjavo prevzamemo tako posamične terjatve kot tudi upravljanje s večjimi portfelji (100 in več terjatev)

 • V okviru izvensodne izterjave delujemo izključno na podlagi provizije od uspešno izterjanih zneskov - v tej fazi naše stranke razbremenimo dodatnih stroškov

 • Proces izterjave prilagajamo individualnim značilnostim vsakega dolžnika ter pristop prilagodimo v skladu s posebnimi zahtevami naročnika

 • Skozi izvensodno izterjavo uspešno motiviramo dolžnike k plačilu terjatev ter tako zmanjšamo število terjatev kjer je potrebna vložitev izvršbe ali tožbe

 • Nemoten proces izterjave zagotavlja strokovno usposobljeno osebje, ki je sestavljeno iz vodij ekip, operaterjev v klicnem centru ter terenskimi sodelavci

Pravno zastopanje

V sodelovanju z ekipo izkušenih odvetnikov, našim strankam zagotavljamo strokovno svetovanje in izvedbo pravnih postopkov.

 • Našim strankam asistiramo pri analizi statusa njihovih terjatev in svetujemo glede sprožitve ali nadaljevanja pravnih postopkov

 • Na podlagi priporočil ter ocene stroškov, se stranke učinkovito in hitro odločajo o smiselnosti sprožitve ali nadaljevanja pravnih postopkov

 • Pravno zastopanje zagotavljamo tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Celotna komunikacijo s stranko poteka preko naše pisarne v Ljubljani

 • Stranke prejemajo redna poročila o napredku njihovih zadev 

Odkup terjatev

Znotraj skupine WCMG spadamo med vodilna Evropske podjetja na področju odkupa terjatev. V Sloveniji odkupujemo portfelje terjatev, predvsem iz sektorja bančništva, zavarovalništva, trženja energentov in telekomunikacij.

Odkup terjatev zagotavljamo ob sledečih pogojih:

 • velikost paketa - najmanj 100 dolžnikov

 • vrednost paketa - brez omejitev

 • starost zapadlih terjatev - več kot eno leto

 • najvišjo individualna vrednost terjatve v portfelju – 10.000 eur

Za izdelavo ocene portfelja ter pripravo ponudbe za odkup zagotovimo brezplačno analizo.

 

Storitve