Zgodnja izterjava terjatev

V fazi zgodnje izterjave terjatev poteka vsa komunikacija v imenu naročnika. Komunikacijo izvaja osebje klicnega centra, tako imenovani operaterji, ki opravijo usposabljanje vezano na vsebinske zahteve naročnika in proceduralne predloge izvajalca. V fazo zgodnje izterjave uvrščamo terjatve starosti 0-60 dni po zapadlosti.

Glavne prednosti zgodnje izterjave so predvsem podpora internemu postopku pisnega opominjanja.  Z uporabo prijazne, strokovne in aktivne komunikacije, se zagotovi neposredni kontakt z komitentom, kar zmanjša zamude pri plačevanju obveznosti.

Naročnik in izvajalec uskladita procese tako, da klicne akcije sledijo pisnemu opominjanju naročnika. V praksi se klici opravijo v roku 4-10 dni po poslanem opominu.

Komunikacija je prilagojena tipu terjatve, višini zneska in starosti terjatve. Prvi poskus kontakta izvajamo v roku 24 ur od prevzema terjatev v zgodnjo izterjavo. Število opravljenih klicev je odvisno od faze izterjave.

Za vodenje zgodnje izterjave uporabljamo profesionalno programsko in strojno opremo, ki zagotavlja natančno sledenje in izvajanje postopka zgodnje izterjave. Klicni center je sodobno opremljen, kar v kombinaciji s strokovno usposobljenim osebjem, omogoča časovno učinkovito upravljanje tudi z večjim številom terjatev (vsak mesec prejmemo 9.000 novih terjatev v upravljanje).

Primer vsebine prvega klica:

  • Operater se predstavi in pove, da kliči v imenu upnika

  • Operater preveri, če je dobil pravo osebo

  • Po potrditvi identitete dolžnika obvesti, da je prišlo do zamude pri plačilu obveznosti

  • Operater obvesti dolžnika o roku plačila

  • V primeru, ko dolžnik izjavi da v zastavljenem roku plačilo ni zmožen izvesti, ga operater napoti na kontaktne osebe znotraj naročnikovega podjetja – obisk poslovalnice, klic skrbnika in podobno.

Zgodnjo iztejavo terjatev zagotavljamo predvsem za naročnike kot so banke, zavarovalnice, telekomunikacijska podjetja, distributerji energentov ter druge sisteme kjer je potrebno izvajati  obvladovanje večjega števila strank.

Storitev je primerna za obvladovanje terjatve tako fizičnih oseb kot tudi pravnih oseb

Zgodnja izterjava